افزایش ماشین آلات و ظرفیت تولید کارگاه کردان

در راستای تحقق هدف افزایش تولید در سال ۱۳۹۶ و در پاسخ به افزایش تقاضای محصولات این شرکت و همچنین به منظور برش آهن آلات قطور و کاهش برش با کپسول هوا و گاز، یک دستگاه گیوتین خارجی ۲۰۰۰ با ظرفیت تولید

فروش ۱۰۰۰ تنی در گارگاه چهاردانگه

با برنامه ریزی واحد بازرگانی و فروش و نظارت بر روند خرید و فروش و نیز استفاده بهتر از ماشین آلات مستقر در کارگاه، همکاری دلسوزانه پرسنل آن واحد میزان تولید و فروش کارگاه چهاردانگه در آبان ماه به ۱۰

صفحه‌ها

Subscribe to NASE.CO RSS