جابجایی و بروز رسانی باسکول چهاردانگه

با توجه به عملیات عمرانی صورت گرفته و افزایش فضای تولید و دپو محصول پس از پیگیری ها و مشورت های صورت گرفته مقرر گردید که اقدام به جابجایی باسکول این واحد با کمترین  هزینه و استفاده از تکنول

صفحه‌ها

Subscribe to NASE.CO RSS