برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوآوران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوآوران در تاریخ ۲۹ خرداد در محل دفتر مرکزی با حضور ۱۰۰% سهامداران این شرکت برگزار گردید و اعضاء صورت های مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ را تصویب نمودند و همچنین اعضای جلسه هیئ

صفحه‌ها

Subscribe to NASE.CO RSS